บริษัท มายมฮาย พรีเมี่ยม จำกัด ต้องการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงาน ดังต่อไปนี้

Sales Executive จำนวน 5  อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

• อายุไม่เกิน 40 ปี
• การศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี
• มีทักษะการเจรจา ชื่นชอบการพบปะลูกค้า
• บุคลิกดี มีความขยัน อดทน ในการทำงาน
• มีรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ในการปฏิบัติงาน
• หากมีประสบการณ์ ด้านการขายสินค้าพรีเมี่ยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

• นำเสนอขายสินค้าพรีเมี่ยมกับบริษัท ห้างร้าน และตัวแทนจำหน่ายทั่วไป
• ออกพบ แนะนำสินค้า และเยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นประจำ
• ทำยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่บริษัทวางแผนไว้
• วางแผนการทำงาน
• รายงานผลการทำงานแก่ผู้บังคับบัญชา
• ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ

ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์  

ติดต่อสอบถามข้อมูล / สมัครงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มายมฮาย พรีเมี่ยม จำกัด
เลขที่ 21/16 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทร.  02 862 0244   แฟกซ์ 02 862 0544
E-mail : info@mymhypremium.com